Den modige samtalen

Kurs for NAV-veiledere

Økonomiske problemer og redusert inntekt kan få store konsekvenser for en persons helse og arbeidsevne. Dette kurset gir grunnleggende kunnskaper om å kartlegge brukerens økonomiske tilstand og gi relevante råd om tiltak som kan avhjelpe situasjonen og forebygge gjeldsproblemer.

Den første kontakten med NAV: En gyllen mulighet

Den første kontakten med NAV er ofte i forbindelse med en livskrise: Tap av jobb, samlivsbrudd eller kortvarig eller langvarig sykdom. De færreste har en buffer god nok til å takle inntektstapet ved å gå over på stønad eller sykepenger – man er nødt til å prioritere, og kanskje endre livsstil og forbruk. Derfor er den første kontakten en god anledning til å avdekke hvordan dette vil påvirke brukeren. Dette skjer altfor sjelden.

Ytterlig forverring etter korona-epidemien

Ringvirkningene av bedriftenes inntektssvikt, permitteringer og konkurser kommer til å vedvare i lang tid. NAVs kapasitet til å gi økonomiske råd har blitt svekket på grunn av den kraftige økningen i arbeidsoppgaver. At flere veiledere får kompetanse til å gi økonomisk rådgivning vil kunne dempe den negative effekten på brukernes økonomi.

 

Målet med kurset

Kurset skal gi den enkelte veileder

  • Riktige og tilpassede spørsmål som avdekker økonomiske problemer tidlig
  • Relasjonskompetanse som gir evne til å sette seg inn i brukerens situasjon
  • Forståelse for sammenhengen mello

Resultater

  • Dersom den enkelte veileder avdekker brukerens økonomiske problemer tidlig, og klarer å peke på gode løsninger, vil man kunne hindre alvorlige gjeldsproblemer. 
  • Det blir også lettere å fokusere på det å skaffe eller beholde jobb, og forebygge utenforskap. 
  • I tillegg reduseres belastningen på NAVs gjeldrådgivere. 

 Valgmuligheter

  • Heldagskurs på 6 timer. 
  • Kurset finnes også i en kortversjon på 3 timer. Heldagskurset gir mer trening og går dypere i problemstillingene.
  • Programmet er ideelt for opptil 40-50 deltakere, men fungerer også med et større antall opp mot 150 deltakere. 
  • Kurset kan også avholdes digitalt.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale om kurset. Du vil få tilsendt en mer omfattende brosjyre for kurset med program.