Norge er en

Arman Vestad https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/arbeidsmarkedet/privatokonomi/ansatte-med-betalingsvansker-kan-bli-arbeidsgivers-problem/2-1-661945?fbclid=IwAR2oxB1PHyETF-B5qyNrOAbLxB1LBQ9o2iKwI2xOGfkMF3T0tppRA3Rognc  … Read the...
Bred omtale på Talerlistens blogg

Bred omtale på Talerlistens blogg

At Arman er en populær herre blant fagfolk av ulike slag, får vi stadig bekreftelser på.Talerlisten hjelper arrangører å finne gode foredragsholdere, kursholdere og konferansierer. De er en aktør som kan sitt marked og på kort tid har fått en … Read the...