Gjeldsombud Arman Vestad i BN Bank utfordrer andre banker til å tenke i samme gate. – Koronakrisen vil føre til en stor eksplosjon av inkassoofre frem mot jul. Bankene har ikke kompetanse på å snakke med folk som sliter. Bankansatte er selgere. Derfor trenger også de store bankene et uavhengig gjeldsombud, sier han til FinansWatch.


Gjeldsombud 2_FinansWatch