At Arman er en populær herre blant fagfolk av ulike slag, får vi stadig bekreftelser på.Talerlisten hjelper arrangører å finne gode foredragsholdere, kursholdere og konferansierer. De er en aktør som kan sitt marked og på kort tid har fått en sterk posisjon. Nå gir de Arman bred omtale på sin blogg.

Var kriminell, ble økonomirådgiver